In English

Supervoxel-based algorithms for use in breast MRI CAD systems

Magnus Ziegler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX045/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-21. Den ändrades senast 2014-10-21

CPL ID: 204640

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek