In English

Non-Gaussian diffusion imaging - A comparison of the bi-Gaussian and fourth order tenson models to diffusion tensor imaging

Sofia Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX057/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-21. Den ändrades senast 2015-08-05

CPL ID: 204638

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek