In English

A comparison between MPC and PID controllers for education and steam reformers

Ylva Lindberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX049/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-21. Den ändrades senast 2018-04-17

CPL ID: 204637

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek