In English

Development of energy-optimal control strategies for a fully electric vehicle

Alejandro Ferreira Parrilla
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX050/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-21. Den ändrades senast 2014-10-21

CPL ID: 204636

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek