In English

Investigation and design of future touch interfaces in trucks

Dennis Holmgren ; Mikael Wiberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-10-20. Den ändrades senast 2014-10-20

CPL ID: 204599

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek