In English

Influence of Purlins on Lateral-Torsional Buckling of Steel Girders with Corrugated Web

GUÐNI ELLERT EDVARDSSON ; BENGT LUNDQUIST
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Lateral-torsional buckling, corrugated web, steel girder, purlins, discrete, restraints, torsional stiffnessPublikationen registrerades 2014-10-17. Den ändrades senast 2014-10-17

CPL ID: 204476

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek