In English

Design of Timber Structures in a Parametric Environment

Agnes Orstadius ; Lukas Nordström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: parametric design, digital production, concept design, timber engineeringPublikationen registrerades 2014-10-17. Den ändrades senast 2014-10-17

CPL ID: 204469

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek