In English

Mapping and Interpretation of Background Levels of Lead Concentrations in Natural Soils A case study of Ale municipality

PETRA ALMQVIST ; Robert Anderson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:41, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Contaminated land/soil, Lead, Natural soil, Kriging, Mapping, Peat, Background levelsPublikationen registrerades 2014-10-16. Den ändrades senast 2015-03-30

CPL ID: 204405

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek