In English

Återvinning av bildäck: Möjliga separationsprocesser mellan kimrök-metall och strukturanalyser av kimrök

Emmelie Gunnarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-10-16. Den ändrades senast 2014-10-16

CPL ID: 204365

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek