In English

Development of and Possibilities for the Economic Valuation of Ecosystem Services in the Göta Älv

Elin Odehed
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:78, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Ecosystem services, benefit transfer, mitigation, valuation, water quality, waterPublikationen registrerades 2014-10-15. Den ändrades senast 2014-10-15

CPL ID: 204303

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek