In English

Vägprojektering av Riksväg 13 En projektering- och kostnadsjämförelse i Novapoint

MARTIN BENGTSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Vägprojektering, Novapoint, PMS Objekt, Road Construction, Projektering, Vianova, Vägutformning, VGUPublikationen registrerades 2014-10-15. Den ändrades senast 2014-10-15

CPL ID: 204298

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek