In English

Bekämpningsmedel i sjön Anten. Kartläggning och riskbedömning

Sophia Fransson ; Simon Myrbäck ; Goran Tercan ; Kristina Wetterhorn ; Emma Öhman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-15. Den ändrades senast 2014-10-15

CPL ID: 204296

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek