In English

Non-skid winter road, Investigation of deicing system by considering different Road profiles Sensitive analysis and Simulation of deicing systems for two different climates; HalvorsLänk in Gothenburg and Hällabacken in Orebro

MARYAM ABBASI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:60, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-14. Den ändrades senast 2014-10-14

CPL ID: 204242

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek