In English

Fukthaltens påverkan på bärigheten i en spårvägskonstruktion En undersökning av sambandet mellan bärighet för ett krossat stenmaterial och dess fukthalt

Johan Malmheden ; Karl Lampinen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:109, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: spårväg, spårvagn, fukthalt, makadam, TK Klass II, statisk plattbelastning, bärförmåga, gravimetrisk metodPublikationen registrerades 2014-10-14. Den ändrades senast 2014-10-14

CPL ID: 204228

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek