In English

The evolution of a building. Adaptive re-use of a paperfactory in Mölndal

Andrea Brandén ; Tobias Göthfelt
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-13. Den ändrades senast 2014-10-13

CPL ID: 204174

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek