In English

Redefinition of transport sharing system for a sustainable future Challenge Lab 2014: Sustainable Transport and Mobility Solutions

Zhiyu Tang ; Prashanth Sekhar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2014:070, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-13. Den ändrades senast 2014-10-13

CPL ID: 204159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek