In English

The Academic Entrepreneur Motivations to Utilize University Innovations Teacher’s Exemption vs. University Ownership

Dobrin Gueorguiev
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2014:088, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-08. Den ändrades senast 2014-10-14

CPL ID: 203910

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek