In English

Templet - Andligt rum för målningar av Hilma af Klint

The Temple - sacred space for paintings by Hilma af Klint

Åsa Landahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-08. Den ändrades senast 2014-10-08

CPL ID: 203906

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek