In English

Webbaserat resurshanteringssystem Effektiv allokering av konsulter

John Fors ; Alexander Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 34 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Företaget CGIs Göteborgskontor använder vid tidpunkten för skrivandet av denna rapport Microsoft Excel för att hantera sitt planeringsarbete gällande allokering av konsulter. Målet med detta projekt var att utveckla en webbapplikation med tillhörande databas för att ett stort antal användare skall kunna hantera planeringsarbetet på ett mer tidseffektivt sätt. Denna rapport beskriver implementeringen av ett sådant system. Funktionaliteten för systemet delades upp i olika iterationer, dessa bröts sedan ner i delmoment som implementerades inkrementellt. Det konstruerade systemet använder Microsofts ASP.NET Web Forms, samt Microsoft SQL Server 2008 för den tillhörande databasen. Resultatet blev en webbapplikation och databas som gör planeringsarbetet enklare jämfört med tidigare använt system, med utökad funktionalitet som hanterar frånvaro.Publikationen registrerades 2014-10-07. Den ändrades senast 2014-10-07

CPL ID: 203859

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek