In English

Efter tidig framgång

Henrik Anderberg ; Carl Edman ; Felix Jansson ; Sebastian Larsson ; Linus Olsson ; Oskar Salonen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-15, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]