In English

A hypothesis of how to assess the distribution of quality maturity of Swedish organizations

Sofie Franzén ; Johannes Berglind Söderqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-14, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-07.

CPL ID: 203850

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek