In English

Technology foresight - en studie av sökmetoder och svårigheter

Christophoros Antoniades ; Anton Bringsved ; Ludvig Börjesson ; Sebastian Djerf ; Henrik Nel Jerkrot ; Zoran Maracic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-13, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-07. Den ändrades senast 2014-10-07

CPL ID: 203848

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek