In English

Tillgänglighet i vården

Therese Blum ; Linn Hansen ; Robin Jensen ; Charlotte von Numers ; Sandra Osvald ; Damir Radoncic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-12, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-07. Den ändrades senast 2014-10-07

CPL ID: 203846

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek