In English

Att lansera en miljömärkning

Sofie Carlsson ; Robert Kajsjö ; Adam Nohlborg ; Helena Sand ; Sofia Sjöberg ; Daniel Wising
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-11, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-07. Den ändrades senast 2014-10-07

CPL ID: 203845

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek