In English

Transporteffektivitetsmätning i lokala kretssystem

Matilda Berntsson ; Linnea Harrysson ; Niklas Johansson ; Joakim Olsson ; Johannes Rehnberg ; Olof Wändahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-09, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-07. Den ändrades senast 2014-10-07

CPL ID: 203842

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek