In English

Marknaden för Vibration energy harvesters

Isabel Azcarate ; Andrea Dahlgren ; Anna Danielsson ; Julia Kollberg ; Johan Sundberg ; Linn Westling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-08, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-07.

CPL ID: 203840

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek