In English

Företagskultur över nationsgränser

Nils Jansson ; Ludwig Wenklo ; Erik Wintzell ; Erik Dybeck ; Jenny Larsson ; Andreas Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-07, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-07. Den ändrades senast 2016-07-07

CPL ID: 203837

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek