In English

Effektiviseringsförslag för paketeringsprocessen på Santa Maria tacofabrik

Erik Berggren ; Jacob Werner ; Klara Holmén ; Malin Lundqvist ; Malin Persson ; Ylldrin Halili
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-06, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-07. Den ändrades senast 2014-10-07

CPL ID: 203836

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek