In English

Development of a stiffness-modifiable composite

Joraine Rössler
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 138/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: composites, smart materials, traffic safety, electrpolymerizationPublikationen registrerades 2014-10-07. Den ändrades senast 2015-11-06

CPL ID: 203800

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek