In English

Removal of organic contaminants from landfill leachate by natural and rest product adsorbents

Inna Potrebko
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Examensarbete - Vatten, miljö, transport, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-3364381-9; 2004:7, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-06. Den ändrades senast 2014-10-06

CPL ID: 203774

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek