In English

Biogas Potential in Household Waste after Screw Press Pre-treatment - An Approach to Göteborg’s Management of Waste

Harun Uluyol
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2005. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2005:58, 2005.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: pre-treatment; screw press; biogas potential; household waste; anaerobic digestionPublikationen registrerades 2014-10-06. Den ändrades senast 2014-10-06

CPL ID: 203771

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek