In English

Kanonisk Cox-representation och EM-skattningsalgoritmer för triangulära fastypsmodeller

Simon Andersson ; Erik Holmer ; Oscar Isacson ; John Schmidt ; Julia Reibring
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-06.

CPL ID: 203763

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek