In English

Measuring output in government services

Christian Birch-Jensen ; Lennart Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-05, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-06. Den ändrades senast 2014-10-06

CPL ID: 203762

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek