In English

Ett fel närmare rätt

Anton Andersson ; Ludvig Barrehag ; Carolina Corin ; Pauline Daremark ; Johan Rydberg ; Cathrine Särnqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-04, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-06.

CPL ID: 203759

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek