In English

Analys av marknaden för eldrivna rullstolar

Tommy Engqvist ; Peter Jonsson ; Gabriel Kamienny ; Mattias Kristiansson ; Robert Kärrberg ; Victor Sellman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-02, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-06.

CPL ID: 203750

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek