In English

Hur färdigvarulager påverkar leveranssäkerhet

Shahin Adl Zarrabi ; Jonas Bodén ; Carl-Adam Hellqvist ; Gabrielle Persson ; Viktor Sjöstrand ; Jacob Thordson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-14-01, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-10-06. Den ändrades senast 2014-10-06

CPL ID: 203749

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek