In English

Life cycle assessment of the use of marine biocides in antifouling paint

David Usino
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-06. Den ändrades senast 2014-10-06

CPL ID: 203733

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek