In English

Brake by wire system for construction vehicles - Model based controller design and proof-of-concept testing

Karl Stjärne ; Patrik Werner
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX029/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-02. Den ändrades senast 2014-10-02

CPL ID: 203620

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek