In English

Collapses and openings - Re-industrialization of the red triangle factory

Ylva Frid
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-01. Den ändrades senast 2014-10-01

CPL ID: 203609

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek