In English

Gender identification from video sequences

Johan Wiebe
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-01. Den ändrades senast 2014-10-27

CPL ID: 203601

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek