In English

Decision making for automated vehicles in merging situations - using partially observable Markov decision processes

Malin Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX054/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-01. Den ändrades senast 2015-05-13

CPL ID: 203583

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek