In English

Development of a parameterized passenger vehicle model for longitudinal dynamics for a desktop driving simulator

Matteo Santoro
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX008/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-01. Den ändrades senast 2014-12-11

CPL ID: 203582

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek