In English

Decision support systems for operators within the process industry - Development of a concept using online Modelica models

Teodor Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX053/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-01. Den ändrades senast 2014-10-01

CPL ID: 203580

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek