In English

Design and implementation of a real-time framework for a maritime satellite terminal

Kenny Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX011/2014, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-10-01.

CPL ID: 203578

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek