In English

Rethinking the water edge - A flood-adaptive park and research centre

Chen Hou
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-29. Den ändrades senast 2014-09-29

CPL ID: 203471

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek