In English

A cinematic community - Reactivate the waterfront space of Järntorget

Zhiyi Qi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-29. Den ändrades senast 2014-09-29

CPL ID: 203469

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek