In English

A city of diversity - exploring possible strategies for the water edge of Gothenburg

Edyta Swiatek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-29. Den ändrades senast 2014-09-29

CPL ID: 203467

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek