In English

A village in a city - transformation of an informal settlement in Shanghai

Hang Xu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-09-29. Den ändrades senast 2014-09-29

CPL ID: 203466

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek