In English

Balansering av monteringsproduktion - Med fokus på flexibilitet

Balancing of Assembly Production - With Focus on Flexibility

Carl Lindau ; Victor Pilups
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-29. Den ändrades senast 2014-10-01

CPL ID: 203460

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek