In English

Innovativa lösningar för nedfällning av nackstöd i bil

Innovative solutions for lowering the headseat in cars

Lina Engström ; Ida Lindén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-09-29. Den ändrades senast 2014-10-01

CPL ID: 203459

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek